F# Fm
آرام جان از عشقمان چیزی نمانده
 
F# Fm
دوری تو جان مرا به لب رسانده
 
Fm F# Ab Bbm
بی آشیان از غم تو ویــرانم
 
D#m F# Ab
در این هوا بغضی پر از تکرارم
 
Fm F#
در این هوا بغضی پر از تکرارم
 
Ab Bbm
آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد
 
D#m C# F#
آتش و خاکستر شدم آخر نماندی
 
F# Ab
باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
 
Fm D#m C#
از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی
 
Fm F# Ab F#
آخر همان شد که نباید مـیشد
 
Fm F# Ab F#
آه آخر همان رفت که نباید میرفت
 
Fm F# Ab Bbm
بی آشیان از غم تو ویــرانم
 
D#m F# Ab
در این هوا بغضی پر از تکرارم
 
Fm F#
در این هوا بغضی پر از تکرارم
 
… آرام جانم

افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *