آکورد آهنگ با ریتم 4/4

ریتم  4/4 یکی از معروف ترین ریتم ها در بین آهنگ های ایرانی می باشد و  ما در موسیجه همه ی آکورد آهنگ هایی که با ریتم 4/4 هستند را برای شما نوازندگان گیتار دسته بندی کرده ایم که بتوانید آکورد آهنگ هایی که با ریتم 4/4 هستند را به سادگی پیدا کنید. به طور واضح می توان گفت نوع حرکت ملودی یا موسیقی را ریتم می نامند. و اگر ریتم در موسیقی وجود نداشته باشد موسیقی نیز وجود  نخواد داشت زیرا همین ریتم هست که سازنده و شکل دهنده ملودی می باشد.