Bm                       Em

سن و سالم کم بود غرق بازی بودم

 

Em                        C

به همون دنیای ساده راضی بودم

 

Bm                        Em

شاد بودم شاد و سر خوش و بازی گوش

 

Em                         C

سادگی دنیام و می گرفت در آغوش

 

Bm                     G

هر کجا می رفتم می شکفتم در خود

 

Em            Am6                  Bm

شیطنت می کردم عشق جاری میشد

 

Bm                      G

اون روزا یادم هست زندگی با ما بود

 

Em        Am6            Bm

پدرممی جنگید مادرم زیبا بود

 

Em                      D

روزهای خوب و بی صدا سوزوندی

 

Em                    D

بین اون بازی ها کاش جا می موندی

 

C                        D

روزهای خوب و بی صدا سوزوندی

 

Em        C               D

بین اون بازی ها کاش جا می موندی

 

Em                        Am6

عشق می دادیم و می گرفتیم از هم

 

Em                         Bm

قهرها کوتاه بود و دوستی ها محکم بود

 

Em                        Am

زندگیمون خالی از غم و ماتم بود

 

Em                         Bm

شاد بودم وقتی سن و سالم کم بود

تا کنون نظری ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید :)