Bbm
با خودم، بدون تو چکار کنم
Ab
میدونم چى پیش رومونه، ولى
F Gb
چه جورى باید ازش فرار کنم
Bbm
هر چى که پشتِ سرت، یه روز شکست
Ab
ساختنش، شاید یه عمر، طول بکشه
Gb Ab
گاهى هر کارى کنى، فایده اى نداره
F Gb
مثِ اولش نمیتونه بشه
Bbm
هردفعه، براى رو به رو شدن با قلبم
Ab Bbm
دنبال اونى که میشناختم ازت میگردم
Gb Ab
رو به روى من یه تصویر ِ هزار تیکه شده ست
F Gb
که با هر بار رفتنت، یه تیکه شو گم کردم
Bbm
هر دفعه غریبه تر میبینمت
Ab
تو چه جوری این همه عوض شدی
F Gb Ab
با کی دارم اشتباه میگیرمت
… هر چى که پشتِ سرت

افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *