Gm Cm
می خوام بگم قصه شيرين و فرهاد و من
Gm Cm
که چه جوری شدن عاشق و دلدار هم
Gm Cm
همه فکر می کنـيـم عاشـقـيم ای وای مـن
Gm Cm
ولی کور خوندیم دنیای من
Gm Cm
روزی روزگاری فرهاد من
Gm Cm
عاشق شيرين شد ای وای من
Gm Cm
دست بر قضا شيرين من
Gm Ab
جايی اسير شد ای وای من
Gm Ab
از عشق بی خبر شیرین من
Gm Cm Gm Cm
وای وای وای فرهاد من
Gm Cm
وای وای وای شيرين من
Gm Cm
شيرين تو دست پادشاه
Gm Cm
فرهاد اسير يک نگاه
Cm
حالا ديگه فرهاد
Gm Cm
واسه شيرين من راهی نداره جز کندن کوه غم
Gm Cm
حالا ديگه تيشه شد همراه غم
Gm Cm
اخه شيرين و می خواد فرهاد من
Gm Cm
روز و روزگاری از کوه غم
Gm Cm
پير مخوفی رفت پيش فرهاد من
Gm Cm
پير مخوف گفت به فرهاد من
Gm Ab
شيرين تو مرده ای وای من
Gm Ab
از حسادتش بود اون پير زن
Gm Cm Gm Cm
وای وای وای فرهاد من
Gm Cm
وای وای وای شيرين من
Gm Cm
حالا ديگه تيشه همراه غم
Gm Cm
شده ديگه قاتل فرهاد من
… حالا ديگه تيشه همراه غم

افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *