Cm
من یه خونه روی آب طرد و سرد و بی پناه
 
Gm
من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه
 
Cm
من یه ابر بی بخار یه غرور زیر پا
 
Gm
آدمای زندگیم و اعتماد نابجا
 
Cm
آدما میان برن که رد بشن به زور
 
Gm
رهگذر شدن همه هی عبور و هی عبور
 
Cm
سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون
 
Gm
غصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون
 
Cm
پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت
 
Gm
دور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفت
 
Cm
سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون
 
Gm
غصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون
 
Cm
پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت
 
Gm
دور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفت
 
Cm
وعده های رو هوا وعده های رو هوس
 
Gm
از یه جا به بعد دل و باورای من شکست
 
Cm
هی شکست و هی شکست اعتماد نیمه جون
 
Gm
از سکوت تو سرم زخم حرف این و اون
 
Cm
ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن
 
Gm
حسرت و یه رد پاست آخرش برای من
 
Cm
سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون
 
Gm
غصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون
 
Cm
پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت
 
Gm
دور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفت
 
Cm
سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون
 
Gm
غصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون
 
Cm
پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت
 
Gm
دور شد صبر کرد سوختنمو دید و رفت

پکیج آموزش آکورد گیتار
افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *