Fm Eb Ab
امان از راه بی عابر، امان از شهر بی شاعر
 
Fm Eb Ab
امان از روز بی روزن، امان از این همه ره رهزن
 
Fm Bb Ab
امان از باد بی باده، امان از سرو افتاده
 
Fm F Eb F Eb Fm
امان از تیغ بی دردان به جای بوسه بر گردن
 
F Bb Ab
امان از سایه ی بی سر بر این درگاه درد آور
 
Fm Eb F Eb
امان از ناتمام تو، امان از ناتمام من
 
Db Fm
امان از روز بی دریا، امان از شام مرگ آور
 
Ab Eb
امان از جای صد دشنه میان چین پیراهن
 
Eb Bb Fm
امان از شعله ی آخر هجوم باد و خاکستر
 
F Eb Db Eb
که از پروانه ی پر پر، اجاق شب نشد روشن
 
Bb Ab Db
امان از باد بی باده، امان از سرو افتاده
 
Fm Eb Ab F Eb F
امان از تیغ بی دردان به جای بوسه بر گردن
 
F Bb Ab
امان از روز بی رویا، امان از شام مرگ آور
 
F Ab Fm Eb Bb
امان از جای صد دشنه میان چین پیراهن
 
Ab Db Ab Gb Ab
ببار ای خوب دیروزی بر این بازار خود سوزی
 
Eb Db Ab Gb
که این غمخانه ی بی می ندارد آب مرد افکن
 
Fm Eb Ab Fm Eb Db Fm
برقصانم غزلبانــــــو، بچرخانم غزلبانو
 
Eb Db Ab
میان گفتن و خفتن، میان ماندن و رفتن
 
Eb Db Ab Db
میان گفتن و خفتن، میان ماندن و رفتن

افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *